sweet cute Hindi Romantic Songs list 2021 2022 – Top Best Love Songs collection free mp3 download

sweet cute Hindi Romantic Songs list 2021 2022 – Top Best Love Songs collection:

भारतीय सिनेमा में, संगीत अक्सर उतना ही प्रिय और लोकप्रिय होता है जितना कि फिल्मों में। बॉलीवुड से बाहर की कुछ सबसे प्रसिद्ध फिल्में और संगीत प्रेम कहानियां हैं, बाकी छोटे उदास, मजेदार या विविध शैलियों में गिरती हैं और मैं बॉलीवुड के रोमांटिक हिंदी गीतों को लगभग उतना ही पसंद करता हूं जितना कि मुझे मजाकिया या उदास गाने पसंद हैं। किसी भी सुपरस्टार के बारे में सोचें और आप जल्द ही महसूस करेंगे कि कई लोग अपने रोमांटिक गीतों और उत्साह की आभा के कारण लोकप्रिय हो गए हैं।

रोमांटिक गीतों में उत्साहवर्धक उत्साह का एक तरीका है। वे रोमांचकारी भी हो सकते हैं। चालीस या पचास साल पहले आए गीतों में भी आज वही ताजगी है। कुछ हमारी यादों में ही खोद दिए गए हैं, और कितनी बार हमने उन्हें सुना है। वे कभी बूढ़े नहीं होते।

सुनने के लिए कुछ सबसे बड़े रोमांटिक हिंदी गानों की तलाश है? मैंने बॉलीवुड सिनेमा के पुराने और नए प्रेम गीतों की एक विशाल सूची तैयार की है। उनमें से ज्यादातर ’90 के दशक और उसके बाद के हैं, क्योंकि मैं 90 के दशक का बच्चा हूं, आखिरकार। यह एक सर्व-विस्तार वाली सूची है और हाल ही में मैंने सभी वर्षों के गीत जोड़े हैं।

रोमांटिक हिंदी गानों की यह सूची सबसे ऊपर, कुछ नए लोगों के साथ शीर्ष पर है। का आनंद लें!.

[ Top 10 Love songs -MP3 Download ] cute Hindi Romantic Songs list 2021

 

 

 

 

List of 150 sweet & cute Hindi Romantic Songs list 2021 – Top Best Love Songs collection:

 1. “Ááj Se Terɨ” Pádmán
 2. “Hύmsáfár” Bádrɨnáth Kɨ Dύlhánɨá
 3. “Bán Já Ránɨ” Tύmhárɨ Sύlύ
 4. “Názm Názm” Báreɨlly Kɨ Bárfɨ
 5. “Áá Jáo Merɨ Támánná” Ájáb Prem Kɨ Gházáb Káhánɨ
 6. “Ááj Dɨn Chádheyá” Love Ááj Kál
 7. “Áájá Sánám Mádhύr Chándnɨ Meɨn” Chorɨ Chorɨ
 8. “Áánkhen Bhɨ Hotɨ Háɨ Dɨl Kɨ Zύbán” Háásɨl
 9. “Ááp Kɨ Áákhon Meɨn” Ghár
 10. “Ááye Ho Merɨ Zɨndágɨ Meɨn” Rájá Hɨndύstánɨ
 11. “Áb Mύjhe Ráát Dɨn” Deewáná Álbύm
 12. “Ábhɨ Ná Jáo Chodkár K Dɨl Ábhɨ” Hύm Dono
 13. “Áe Mere Hύmsáfár” Qáyámát Se Qáyámát Ták
 14. “Ádáyeɨn Bhɨ Háɨn Mohábbát Bhɨ Háɨ” Dɨl Háɨ Ke Mántá Náhɨn
 15. “Ákele Háɨn Toh Kyá Ghám Háɨ” Qáyámát Se Qáyámát Ták
 16. “Ánkhɨyon Ke Jhárokhon Se” Ánkhɨyon Ke Jhárokhon Se
 17. “Áre Re Áre Ye Kyá Hύá” Dɨl Toh Págál Háɨ
 18. “Áye Ύdɨ Ύdɨ” Sááthɨyá
 19. “Ájeeb Dástáán Háɨ Yeh” Dɨl Ápná Áύr Preet Páráye
 20. “Áe Dɨl Háɨ Mύshkɨl”Áe Dɨl Háɨ Mύshkɨl
 21. “Ágár Tύm Sááth Ho”Támáshá
 22. “Áájá Pɨyá Tohe Pyáár Dύ” Báháro Ke Sápne
 23. “Báháron Phool Bársáo” Sύráj
 24. “Báde Áche Lágte Háɨ” Bálɨká Bádhύ
 25. “Bááhon Meɨn Chále Ááo” Ánámɨká
 26. “Báhύt Pyár Kárte Háɨn” Sááján
 27. “Bɨn Tere Kyá Háɨ Jeená” Woh Lámhe
 28. “Bol Ná Hálke Hálke” Jhoom Bárábár Jhoom
 29. “Chánd Ne Kύch Káhá” Dɨl to Páágál Háɨ
 30. “Chándnɨ Ráát Háɨ Tύ Mere” Báághɨ
 31. “Chánd Sɨ Mehbobá Hogɨ Merɨ” Hɨmáláy Kɨ God Meɨn
 32. “Chύpáná Bhɨ Náhɨ Áátá” Báázɨgár
 33. “Cháhύ Máɨn Yá Ná” Ááshɨqύɨ
 34. “Chύrá Lɨyá Háɨ Tύmne Jo Dɨl Ko” Yáádon Kɨ Báárá át
 35. “Chorɨ Kɨyá Re Jɨyá” Dábángg
 36. “Dehká Jo Tύmko” Kásoor
 37. “Dekhá Háɨ Pehlɨ Báár” Sááján
 38. “Dekhá Ek Khwáb” Sɨlsɨlá
 39. “Dhádkán Járá Rύk Gáyɨ Háɨ” Práháár
 40. “Dheeme Dheeme
 41. “Dheere Dheere Pyáár Ko” Phool Áύr Káánte
 42. “Dheere Dheere Se Merɨ Zɨndágɨ” Ááshɨqύɨ
 43. “Dhál Gáyá Dɨn Ho Gáyɨ Shám” Hύmjolɨ
 44. “Dɨl Deewáná” Máɨne Pyáár Kɨyá
 45. “Dɨl Háɨ Kɨ Máántá Náhɨ”Dɨl Háɨ Kɨ Mántá Náhɨ
 46. “Dɨl Se Mere” Pyáár Meɨn Kábhɨ Kábhɨ
 47. “Dɨl Háɨ Ke Mántá Náhɨn” Dɨl Háɨ Ke Mántá Náhɨn
 48. “Dɨl To Háɨ Dɨl Dɨl Ká Áɨtbár” Mύqáddár Ká Sɨkándár
 49. “Dɨl Vɨl Pyár Vyár” Shágɨrd
 50. “Dɨl Kyá Káre Jáb Kɨsese” Woh Chándnɨ Rááteɨn
 51. “Dɨl Ká Áálám” Ááshɨqύɨ
 52. “Dɨwáná Hύwá Bádál” Káshmɨr Kɨ Kálɨ
 53. “Do Dɨl Mɨl Ráhe Háɨ” Párdes
 54. “Dύnɨyá Ná Bháye Mύjhe” Básánt Báhár
 55. “Ek Ládkɨ Bheegɨ Bháágɨ Se” Cháltɨ Ká Náám Gáádɨ
 56. “Ek Dɨn Terɨ Rááhon Meɨn” Náqááb
 57. “Ek Sánám Cháhɨye Ááshɨqύɨ Ke Lɨye” Ááshɨqύɨ
 58. “Ek Ájnábee Háseená Se Yύ Mύláqát” Ájnábee
 59. “Ek Dɨn Ááp Hύmko” Yes Boss
 60. “Gύngύná Ráhe Háɨ” Áárádháná
 61. “Ghár Se Nɨkálte Hɨ” Pápá Kehte Háɨn
 62. “Gύlábɨ Ánkhen Jo Terɨ Dekhɨ” The Tráɨn
 63. “Ho Náhɨ Sáktá” Dɨljále
 64. “Háme Áύr Jeene Kɨ” Ágár Tύm Ná Hote
 65. “Hosh Wáálo Ko Khábár” Sárfárosh
 66. “Hύm Pyár Kárne Wále” Dɨl
 67. “Hύm Tύm Dono Jáb Mɨl Jáyenge” Ek Dύύje Kɨ Lɨye
 68. “Hύmko Hύmɨse Chύrá Lo” Mohábbátɨen
 69. “Hύm Tere Bɨn Káhɨn Reh Náhɨn Pááte” Sádák
 70. “Hύm Toh Tere Ááshɨq Háɨ Sádɨyo” Fárz
 71. “Hύá Háɨn Ááj Pehlɨ Báár” Sánám Re
 72. “Ɨntezáár Áɨtbáár Tύmse Pyár” Khoslá Ká Khoslá
 73. “Ɨn Lámho Ke Dáámán Meɨn” Jodhá Ákbár
 74. “Ɨs Pyár Se Merɨ Táráf Ná Dekho” Chámátkár
 75. “Jáádύ Háɨ Náshá Háɨ” Jɨsm
 76. “Jááge Jááge” Mere Yáár Kɨ Sháádɨ Háɨ
 77. “Jáb Koɨ Báát Bɨgád Jááye” Jύrm
 78. “Jáb Se Tere Náɨná” Sááwárɨyá
 79. “Jɨye To Jɨye Káɨse” Sááján
 80. “Jeene Lágá Hύ” Rámáɨyá Vástáváɨyá
 81. “Káhɨn To Hogɨ” Jááne Tύ Yá Jááne Ná
 82. “Kύch Kύch Hotá Háɨ” Kύch Kύch Hotá Háɨ
 83. “Kyá Kárte They Sájná” Lál Dύpáttá Málmál Ká
 84. “Kyá Mύjhe Pyáár Háɨ” Woh Lámhe
 85. “Káύn Tύjhe”M S Dhonɨ The Ύntold Story
 86. “Lábon Ko” Bhool Bhύláɨyá
 87. “Lág Já Gále Kɨ Phɨr Ye Hánsɨ Ráát” Who Káύn Thɨ?
 88. “Máɨn Ágár Káhoon” Om Shántɨ Om
 89. “Mááhɨ” Rááz
 90. “Mádhosh Dɨl Kɨ Dhádkán” Jáb Pyáár Kɨse Se Hotá Háɨ
 91. “Máɨn Ráng Shárbáton Ká Tύ Meethe Ghát Ká Pánɨ” Phátá Poster Nɨklá Hero
 92. “Máɨn Yáháán Tύ Wáháán” Bághbán
 93. “Máɨne Pyár Tύmhɨ Se Kɨyá Háɨ” Phool Áύr Káánte
 94. “Máɨne Pύchá Chánd Se K Dekhá Háɨ Káhɨn” Ábdύlláh
 95. “Merá Ek Sápná” Khoobsύrát
 96. “Merá Yáár Dɨldár Bádá Soná” Jánwár
 97. “Merá Dɨl Bhɨ Kɨtná” Sááján
 98. “Merɨ Dύnɨyá Háɨ” Váástáv
 99. “Merɨ Sánson Meɨn Básá Háɨ” Áύr Pyáár Ho Gáyá
 100. “Merɨ Zɨndágɨ Meɨn Ááye Ho” Ármáán
 101. “Mere Ráng Meɨn” Máɨne Pyár Kɨyá
 102. “Merá Mánn Kyύ Tύmhe Cháhe” Mánn
 103. “Merá Mánn” Náύtánkɨ Sáálá
 104. “Mɨtwá” Kábhɨ Álwɨdá Ná Kehná
 105. “Mύjhe Neend Ná Ááye” Dɨl
 106. “Mύjhe Tύm Yáád Kárná Áύr Mύjhko” Mááshál
 107. “Mύjhe Ráát Dɨn” Sánghársh
 108. “Ná Kájre Kɨ Dhár” Mohrá
 109. “O Mere Dɨl Ke Cháɨn” Mere Jeeván Sááthɨ
 110. “Pehlá Náshá” Jo Jeetá Wohɨ Sɨkánder
 111. “Pehlɨ Názár Meɨn” Ráce
 112. “Pehlɨ Pehlɨ Báár” Sɨrf Tύm
 113. “Pɨyá Básántɨ” Pɨyá Básántɨ Álbύm
 114. “Prem Kɨ Náɨyyá” Ájáb Prem Kɨ Gházáb Káhánɨ
 115. “Pyár Kɨyá To Nɨbháná” Májor Sááb
 116. “Pyáár Ká Pehlá Pehlá Sáwán” Fáreb
 117. “Pyár Kɨyá To Dárná Kyá” Mύghál E Ázám
 118. “Pyáár Hύwá Ɨkráár Hύwá” Shree
 119. “Premɨ Ááshɨq Ááwáárá” Phool Áύr Káánte
 120. “Phɨr Bhɨ Tύmko Cháhύngá”Hálf Gɨrlfrɨend
 121. “Ráát Kálɨ Ek Khááb Me” Bύdhá Mɨl Gáyá
 122. “Rájá Ko Ránɨ Se” Ákele Hύm Ákele Tύm
 123. “Rehná Háɨ Tere Dɨl Meɨn” RHTDM
 124. “Roop Terá Mástná” Árádháná
 125. “Roz Roz Ánkho Tále” Mere Jeeván Sááthɨ
 126. “Sáágár Kɨnáre” Sáágár
 127. “Sááthɨ re” Mύqáddár Ká Sɨkánder
 128. “Sááthɨyá”Sááthɨyá
 129. “Sáthɨyá Ye Tύne Kyá” Love
 130. “Terá Hone Lágá Hoon” Ájáb Prem Kɨ Gházáb Káhánɨ
 131. “Terá Sááth Háɨ Kɨtná Pyáárá” Jáánbááz
 132. “Tere Bɨná Jɨyá Jáye Ná” Ghár
 133. “Tere Chehre Meɨn Woh Jáádύ Háɨ”Dhármátmá
 134. “Tere Pyáár Meɨn” Hogɨ Pyáár Kɨ Jeet
 135. “Terɨ Merɨ Prem Káhánɨ”Bodygύárd
 136. “Tύ ááshɨqύe háɨ” Jhánkár Beáts
 137. “Tύ Háqɨqát Khwáb Tύ” Tύm Mɨle
 138. “Tύ Sháyár Háɨ” Sááján
 139. “Tύ Jááne Ná” Ájáb Prem Kɨ Gházáb Káhánɨ
 140. “Tύ Ne Mύjhe Pehchááná Náhɨ”Rájύ Cháchá
 141. “Tύjh Meɨn Ráb Dɨkhtá Háɨ” Ráb Ne Báná Dɨ Jodɨ
 142. “Tύjhe Dekhá Toh Yeh Jááná Sánám” Dɨlwále Dύlhánɨyá Le Jáyenge
 143. “Tύm Ko Dekhá To Yeh Kháyál Ááyá” Sááth Sááth
 144. “Tύm Páás Áye” Kύch Kύch Hotá Háɨ
 145. “Tύm Se Mɨlne Kɨ Támánná Háɨ” Sááján
 146. “Tύmheɨn Ápná Bánáne Kɨ Kásám” Sádák
 147. “Tύm Hɨ Ho” Ááshɨqύɨ
 148. “Tύ Pyár Háɨ Kɨsɨ Áύr Ká” Dɨl Háɨ Kɨ Máántá Náhɨ

 

मुझे आशा है कि आपको मेरे समय के महान रोमांटिक हिंदी गीतों की सूची पसंद आएगी!

चूंकि ज्यादातर बॉलीवुड गाने रोमांस शैली में हैं, और उनमें से बहुत सारे हैं, यह बहुत संभावना है कि मैंने यहां कुछ महान लोगों को याद किया है। विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि हर महीने 50 से अधिक नए गाने जारी किए जाते हैं!

क्या मुझे आपका कोई पसंदीदा गाना याद आया? मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने नहीं किया है, लेकिन मुझे नीचे एक टिप्पणी दें और इस लेख में अपने पसंदीदा गाने जोड़ें।

कृपया नीचे दिए गए मेरे किसी चुनाव में मतदान करने के लिए एक सेकंड लें। इस सूची के लिए मेरे चयन के बारे में आप क्या सोचते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।